Un espectacle coral sobre aspectes diversos de la figura de mossèn Cinto Verdaguer escenificat a Vil·la Joana, a Vallvidrera, on el poeta va viure els darrers dies. Músics, poetes i artistes visuals, la majoria vinculats a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, en coproducció amb el Museu d’Història de Barcelona.