L’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi financera, amb el consegüent rescat dels bancs, van provocar a casa nostra una gran crisi social que ha marcat la darrera dècada: atur, creixement de la pobresa i les desigualtats, desnonaments, retallades, baixades dels sous i de les prestacions socials, o pujada d’impostos populars com ara l’IVA.

Santiago Niño Becerra, catedràtic d’estructura econòmica i professor de l’IQS School of Management, de la Universitat Ramon Llull, ens ha acompanyat a Noticia Oberta per analitzar i recordar la caiguda de Lehman Brothers, el què va significar, i també l’hem preguntat si 10 anys després podem dir que hem superat la crisi.