Les dones han patit i segueixen patint la discriminació laboral i salarial respecte els homes. El cas més extrem es dóna en l’àmbit del treball no remunerat, especialment en les tasques de la llar, un rol que la dona ha assumit per tradició cultural i que el capitalisme ha ignorat i menyspreat. “Qué he hecho yo para merecer esto”, de Pedro Almodóvar, sintetitza a la perfecció la distribució dels rols familiars i l’abast de la feina de casa.