La temàtica de la mort va crear en l’Art europeu una tipologia específica: la vanitas. La presència de calaveres i altres elements al·legòrics evoquen la fugacitat de la vida i la vanitat dels plaers i dels béns terrenals i van ser especialment apreciades tant per l’atractiu visual com pel sentit filosòfic profund.

En Joan Francesc Ainaud ens presenta “Vanitas”, una de les sis natures mortes que es coneixen del pintor flamenc Hendrick Andriessen i que es conserva al museu d’art del Mount Holyoke College, als Estats Units d’Amèrica.