El cinema ha tractat molt sovint el tema de la prostitució, però gairebé sempre ho fa des d’una mirada masculina: es reprodueixen clixés, s’idealitzen les prostitutes o inclús les demonitzen.

La pel·lícula japonesa “El carrer de la vergonya” de Kenji Mizoguchi, dona veu a la prostituta deixant de banda la visió d’objecte sexual per fixar-se en les raons econòmiques que poden portar a aquestes dones a treballar al carrer. En el fragment triat una de les dones rep la visita del seu fill, per qui s’ha fet prostituta a fi de proporcionar-li una vida millor.