Henry David Thoreau, el 1846 es va negar a pagar impostos a l’estat francès perquè no estava d’acord en com es gastaven els diners. La seva experiència i les seves conferències sobre aquesta qüestió han quedat recollides a l’assaig “La desobediència civil”, una obra que, aquesta setmana, l’Albert Lladó ha escollit per parlar dels impostos.