El culte als morts és un tret comú en gairebé totes les cultures del món. Segons la tradició popular, Tots Sants, el dia 1 de novembre, i el Dia dels Morts, el 2 de novembre, són el moment de l’any en què s’interrelacionen el món dels vius i el dels morts. Però malgrat el nostre calendari festiu reserva uns dies al record dels difunts, la mort, en general, segueix sent un tema tabú a la nostra societat.

Conversem amb Màrius Morlans, metge nefròleg i membre del Comitè de Bioètica de Catalunya, per parlar de la mort, de com la gestionem i com ens hi enfrontem.