L’ús dels animals per l’experimentació, ja sigui amb finalitats científiques o comercials, ha estat i segueix essent un dels punts més controvertits en la defensa dels drets dels animals. Aquesta problemàtica i també la hibridació, la barreja genètica dels éssers humans i dels animals, són les qüestions que aborda l’artista Kathy High amb ‘Embracing Animal’, que reprodueix una mena de laboratori i hi inclou rates vives amb ADN humà.