Per entendre quin és l’origen del poder que encara avui té l’església a Espanya, cal fer un viatge en el temps i saltar uns segles enrere. L’Àngel Casals ens explica que fins els inicis del segle XX en els llibres d’història es donaven com a certs els miracles de les verges. Pel que fa a la riquesa, al llarg del s. XIX, l’església va perdre propietats, però a canvi l’estat es comprometia a mantenir-la econòmicament.