A Barcelona, com a altres grans ciutats, es calcula que el 80% de la contaminació atmosfèrica la genera el trànsit rodat.

Una de les grans solucions que proposen els experts és l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport dins la ciutat. A més de deixar de contaminar i, per tant, fer més saludable la ciutat per a tothom, les persones que es desplacen en bicicleta redueixen un 40% el risc de mort prematura.

Unes 63.000 persones fan servir la bicicleta diàriament per desplaçar-se per la ciutat de Barcelona i el principal motiu per fer-ho, segons els mateixos ciclistes, és la comoditat, seguit del desig de contaminar menys.

Aquesta setmana conversem amb Claudio Cattaneo, professor d’economia ecològica de la UAB, per parlar de la bicicleta com a eina clau contra el canvi climàtic.