Una de les crisis econòmiques que més va marcar el món va ser la Gran Depressió dels EEUU a causa del crac del 29, la qual ha estat el precedent més directe de la crisi del 2008. Sens dubte, va ser un període de declivi econòmic en les nacions industrialitzades a causa de la manipulació de la oferta monetària. Aquesta setmana l’Àngel Casals ens explica les crisis més importants que hi ha hagut i com han influenciat en l’evolució històrica.