La vaga de taxis a Barcelona ja arriba al cinquè dia. Això comporta dificultats per moure’s per la ciutat. Saps quins són els serveis mínims dels taxis? L’aturada dels taxistes contra les llicències de VTC no es pot considerar tècnicament una vaga, segons explica el Departament de Treball.

De les 10.772 llicències que hi ha a Barcelona, més de 9.000 són de treballadors autònoms. És a dir que, com qualsevol altre propietari d’un negoci, han decidit lliurement aturar l’activitat pel motiu que sigui. És, per tant, una decisió personal contra la qual l’Administració no té res a dir. Això explica que les negociacions dels taxistes s’estiguin fent amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, que és qui té competències sobre les llicències de VTC, i, en canvi, no hi intervingui el Departament de Treball. Aquest no és, doncs, un conflicte laboral.

Els serveis mínims del taxi no són obligatoris

Tot i ser un negoci particular la majoria de taxistes porten dues plaques, una davant i l’altre al darrere, al costat de la matrícula, amb les sigles SP, que els identifiquen com a servei públic. Des de l’any 2005, però, hi ha una instrucció de la Direcció General de Trànsit que indica que no és obligatori dur aquest distintiu. De fet, al contrari del que passa amb altres serveis públics, no hi ha cap regulació que obligui els taxistes a fer serveis mínims en cas de vaga.

Serveis mínims als hospitals i urgències

Aquests serveis mínims, si es fan, són voluntaris i els decideix el sector per iniciativa pròpia. És el que ha passat durant algunes de les últimes aturades que han protagonitzat els taxistes a la ciutat. Són el que ells anomenen “serveis socials”. Els taxistes s’acostumen a ubicar en hospitals, estacions i també a l’aeroport i fan viatges gratuïts amb persones amb problemes de mobilitat, així com també si hi ha usuaris que tenen alguna urgència.