L’Associació Catalana per a la Mobilitat Personal (AUMP) està d’acord que cal posar lleis que regulin el patinet elèctric, però demana que es basin en dades estadístiques. Ho ha afirmat després de conèixer la intenció de l’Ajuntament que el casc i l’assegurança siguin obligatoris per circular amb aquest vehicle per la ciutat.

Considera que les propostes han de tenir una base “científica” i no només les opinions sobre aquest vehicle de mobilitat personal. En aquest sentit, creu que hauria d’haver una equiparació amb vehicles similars. Posa l’exemple dels usuaris de bicicletes elèctriques que, segons la normativa de la DGT, només han de fer servir el casc si són menors de 16 anys o si es desplacen fora de zones urbanes.

Tot i això, alguns usuaris preguntats per betevé al carrer sí que consideren que el casc és important, ja que es tracta d’un vehicle motoritzat i, en cas de tenir un accident, pot ser perillós.

“El que cal és més formació viària”

Sobre l’assegurança, les opinions són més diverses i es divideixen entre els que creuen que és necessària i els que consideren que és una manera de “treure diners”. L’associació destaca que, fins ara, el Comitè Parlamentari Europeu no ha aprovat la necessitat d’aquest element per a les bicicletes elèctriques i que, per tant, s’hauria de tenir en compte.

Pel que fa a l’opció de retirar el patinet a qui cometi infraccions greus o reiterades, que proposa l’Ajuntament, tampoc no seria una solució per si mateixa. L’AUMP insisteix que “el que cal és més formació viària“.