El carril començarà al punt en què la B-23 es creua amb l’A-2, a Sant Feliu de Llobregat, i acabarà a l’avinguda Diagonal, amb un total de set quilòmetres de longitud. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha acabat el projecte aquesta tardor i l’ha enviat al Ministeri de Foment, titular de la infraestructura, perquè trobi la fórmula per executar-lo.

El nou carril, que farà 3,5 metres d’amplada, s‘encabirà a la mitjana i quedarà a l’esquerra del carril d’entrada en sentit Barcelona. Segons el projecte, els carrils de la B-23, dos o tres segons el tram per on està prevista la nova via, es mantindran, així com també la seva amplada. Tampoc no hi ha previstes afectacions en el nombre de carrils durant les obres, programades en 21 mesos.

El Departament de Territori i Sostenibilitat també ha enviat el projecte constructiu ja enllestit a l’Ajuntament de Barcelona i als consistoris dels municipis del Baix Llobregat per on passarà el carril bus. Diàriament circulen per aquest accés a Barcelona prop de 500 expedicions que es beneficiarien del carril bus i serien al voltant de quatre milions de passatgers anuals els que en traurien profit. El temps de viatge estalviat en hora punta passaria a ser d’uns 15 minuts en aquest tram.