A les Corts, el nou carril bici del carrer del Marquès de Sentmenat té una amplada de 2,80 metres. En canvi, a Navas, la via ciclista que s'acaba d'estrenar al carrer de Múrcia amb prou feines mesura dos metres i el sentit més proper a la vorera només fa 70 centímetres. Per evitar aquesta situació, l'Ajuntament publicarà a l'abril un manual de disseny de carrils bici que en fixarà una forquilla d'amplades. Les mides s'estan consensuant amb associacions ciclistes però el que es defensa és que el mínim per sentit no sigui inferior al metre 10. ADRIÀ GOMILA, director de Mobilitat de l'Ajuntament "Aquest manual preveu uns llindars desitjables per als carrils bici i també uns criteris mínims. El que tenim clar és que tots els carrils bici que fem compleixen aquests llindars mínims d'amplada i altres característiques." Entre aquestes característiques destaca l'espai de separació entre el carril bici i el cordó d'aparcament, on ja no trobem separadors de goma, un fet acordat amb veïns per evitar caigudes. Aquesta zona és més ampla a Marquès de Sentmenat i així també s'eviten conflictes amb els conductors que surten dels cotxes aparcats. A Marquès de Sentmenat, quan el carrer s'estreny en un tram, el carril bici manté l'amplada. El que sí que és més estret és l'espai d'aparcament. Per això ha calgut eliminar places d'àrea verda i ara només hi estacionen motos i bicis. Una altra millora substancial és aquesta graella amb fitons que obliga els conductors a fer un gir de 90 graus per circular cap a Numància. CARLES BENITO, Bicicleta Club de Catalunya "Sobretot resol el problema de les cruïlles, que és on es concentren més els accidents de trànsit. No hi ha un excés de velocitat quan el cotxe gira i això permet creuar amb molta més seguretat." Però malgrat que la infraestructura sigui excel·lent, el bon ús sempre acaba depenent del civisme de tots els conductors.

Seguir un patró uniforme de carrils bici

El nou carril per a bicicletes del carrer del Marquès de Sentmenat, al barri de les Corts, és el model a seguir a la Ciutat Comtal. Així ho consideren entitats ciclistes com el Bicicleta Club de Catalunya (BACC) i la regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament. La via segueix els nous estàndards de disseny que s’estan consensuant amb el Grup de la Bicicleta del Pacte per la Mobilitat, que engloba usuaris i tècnics municipals. Aquestes característiques es publicaran en breu, durant el mes d’abril, en un manual que pretén homogeneïtzar els criteris amb què es dissenyen els carrils bici a Barcelona.

Però aquest document ha de servir per projectar vies ciclistes a tota mena de carrers i per això fixarà una forquilla d’amplades. “Es preveuen uns llindars ideals però també uns criteris mínims per a aquells carrers on és impossible aplicar la mida més desitjable”, ha afirmat Adrià Gomila, director de Mobilitat de l’Ajuntament. Les dimensions encara s’estan consensuant però el que es defensa des de les entitats és que el mínim per sentit no sigui inferior a 1,10 metres. El carril bici bidireccional que s’ha obert aquest mes de març al carrer de Múrcia, al barri de Navas, amb prou feines mesura dos metres i el sentit més proper a la vorera només fa 70 centímetres.

Com és el carril bici ideal?

A Marquès de Sentmenat, el carril bici recentment estrenat té una amplada de 2,80 metres (1,30 metres per sentit). Fins i tot, quan el carrer s’estreny en un tram, la via ciclista manté aproximadament l’amplada. El que sí que és més estret és l’espai d’aparcament. Per això ha calgut eliminar places d’àrea verda i ara només hi estacionen motos i bicis. Però aquesta actuació en favor de la bicicleta no sempre es pot aplicar. “L’amplada del carril bici depèn de la demanda que tingui el carrer d’aparcament d’àrea verda o blava, de zones de càrrega i descàrrega o de pàrquings per a motos”, ha argumentat Adrià Gomila.

Entre la resta de característiques d’un carril bici “excel·lent”, destaca la separació entre l’espai per a bicicletes i el cordó d’aparcament. Els separadors de goma han desaparegut, un fet acordat amb veïns per evitar caigudes o molèsties quan s’organitzen activitats al carrer. Aquesta zona de separació és més ampla a Marquès de Sentmenat que a Múrcia i així també s’eviten conflictes amb els conductors que surten dels cotxes aparcats. La zona de contenidors també s’ha resolt amb un ratllat zebrat diferenciat dins el carril bici amb senyals per cedir el pas als vianants que llencen la brossa.

Una altra millora substancial és una graella amb fitons a les cruïlles que obliga els conductors a fer un gir de 90 graus per circular cap a Numància. Pel BACC, això suposa reforçar la seguretat dels usuaris que pedalegen. “Els vehicles han de reduir la velocitat i es resol la perillositat de les cruïlles, on es concentren més accidents”, ha afirmat Carles Benito, membre d’aquesta associació.