carrer Cortit

El carrer de Cortit, a la Sagrera, és l’únic vial del nucli antic del barri que resta per pacificar. A la tardor començaran els treballs per convertir aquest carrer d’uns 150 metres de llargària en plataforma única i, com la resta de pacificats a la zona, els veïns esperen que el paviment de la calçada sigui de color vermellós. Aquesta reforma és una reivindicació molt esperada pel veïnat, que l’havia demanada en reiterades ocasions pels problemes de mobilitat que hi havia.

Un carrer que connecta dues zones verdes amb voreres molt estretes

El nucli antic de la Sagrera es caracteritza per carrers amb un únic carril de circulació i voreres estretes. És per això que fa anys ja es va iniciar el procés de pacificació d’aquesta zona i només faltava el carrer de Cortit. Aquest vial, paral·lel al carrer Gran de la Sagrera, uneix la plaça de Masadas i el Parc de la Pegaso.

Els veïns han insistit diverses vegades en la necessitat de donar preferència als vianants en aquest vial. De fet, fa una desena d’anys ja es va intentar millorar la mobilitat. Per això, una de les voreres es va omplir completament de fitons per evitar que els vehicles aparquessin a sobre de les voreres. Però continuen sent molt estretes. Els vianants expliquen que és complicat creuar-se dues persones i una ha de baixar a la calçada.

El paviment de la calçada serà de color vermell

Amb la pacificiació dels carrers del nucli antic de la Sagrera, s’elimina l’estacionament en calçada dels vials i el paviment és de color vermellós. Des de l’Associació de Veïns de la Sagrera, l’Oleguer Méndez explica que això ho van demanar perquè es pogués identificar ràpidament que la prioritat era dels vianants en aquests carrers. Per això, l’entitat veïnal recorda que la calçada d’aquest carrer també hauria de ser vermell.

La regidora de Sant Andreu, Lucía Martín, va anunciar en el darrer Consell Plenari del districte que les obres de pacificació del carrer de Cortit començaran a la tardor i tindran un cost de 560.000 euros.

Carrer de Monlau ja reurbanitzat amb plataforma única