Per estimular l'ús del transport públic els dies que hi hagi més contaminació, els bitllets costaran la meitat. Els descomptes es podran aplicar quan estigui en marxa la T-Mobilitat, la nova targeta personalitzada i electrònica que substituirà els títols de transport a partir de 2016. En canvi, qui haurà de pagar més seran els conductors privats. Durant els episodis puntuals de pol·lució seran més cars els peatges a les vies d'entrada i sortida de l'àrea metropolitana. S'apujaran un 25 per cent, igual que les tarifes de les àrees blava i verda i dels aparcaments municipals. En quedaran exempts els cotxes que menys contaminen o els elèctrics. Aquestes mesures s'aplicaran en una àrea de 40 municipis al voltant de Barcelona i només quan els nivells d'òxid de nitrogen i de partícules en suspensió superin els màxims marcats per la Unió Europea. JOAN PUIGDOLLERS, regidor de Medi Ambient "Té una virtut, que és que són mesures que posa sobre la taula el govern de la Generalitat, però qui decideix com les apliques i quan les aplica som els ajuntaments." El pla manté mesures del protocol actual per a dies de molta contaminació. Se seguirà reduint la velocitat màxima en algunes vies o es limitarà l'activitat d'empreses especialment contaminants. Tot plegat per combatre els efectes nocius del trànsit i de les emissions industrials i posar la qualitat de l'aire al nivell dels objectius europeus abans de l'any 2020.

Entrar a la ciutat serà més car per als ciutadans que ho facin en cotxe i més barat per als qui viatgin en transport públic quan es produeixin episodis de contaminació de l’aire. En el pla s’han definit zones de protecció especial (ZPE) dins les quals augmentarà un 25% la tarifa dels peatges i dels aparcaments municipals regulats. En paral·lel, el transport públic costarà la meitat un cop es posi en marxa la T-Mobilitat i pugui establir-se així com podran beneficiar-se’n els usuaris. L’objectiu, en tot cas, és reduir les emissions d’òxid de nitrogen i de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) per restablir la qualitat de l’aire i respectar els valors màxims que determina la legislació europea.

Durant els darrers anys s’han aprovat mesures per incrementar la qualitat de l’aire, especialment en els moments d’anticicló dilatat, en què els contaminants es concentren a l’atmosfera. Algunes han estat la velocitat variable a un màxim de 80 quilòmetres per hora en vies d’accés a la ciutat o l’aturada d’activitats industrials que afecten la qualitat mediambiental com el treball a les fàbriques de ciment o les centrals elèctriques, tot i que mai no s’ha aturat cap activitat del port, d’on prové el 20% de la contaminació. Si el Consell Executiu dona el vistiplau al nou pla, pot suposar un pas més enllà, perquè implicarà tocar la butxaca dels ciutadans.

La idea és aplicar-lo a 40 municipis de les comarques del Barcelonès,  el Baix Llobregat, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental amb la finalitat d’aconseguir un canvi d’hàbits dels ciutadans. Entre les mesures previstes també hi ha avantatges fiscals per a les indústries que menys contaminen o la promoció del transport ferroviari de mercaderies.