L’Estudi de Satisfacció del Tram ha recollit l’opinió de 2.500 usuaris. Dels resultats, se’n pot extreure la valoració dels passatgers i també el seu perfil.

El tramvia que connecta la plaça de Francesc Macià amb el Baix Llobregat obté un 7,61. Els usuaris d’aquesta línia estan força satisfets amb l’accessiblitat de l’andana i els combois, la neteja, la seguretat i el confort durant el viatge. En canvi, no en valoren tan positivament la freqüència de pas, la informació que es dóna als passatgers durant les incidències i la facilitat per comprar un títol a les parades.

El Trambesòs ha aconseguit una nota similar, un 7,59. L’accessibilitat n’és també la qualitat més ben qualificada, juntament amb el confort i la conducció suau i segura. Pel que fa als aspectes millorables, els usuaris d’aquesta línia coincideixen amb els del Trambaix.

Quin és el perfil del passatger del Tram?

Més de la meitat dels usuaris de les línies del Tram són dones, un 58,8% en el cas del Trambaix i un 63% en el cas del Trambesòs. Pel que fa a l’edat, el grup més nombrós és el d’entre 26 i 40 anys, que representa el 33,6% dels viatgers de la línia del Baix Llobregat i el 42,9% de la del Besòs.

La majoria dels viatgers pugen al tramvia més de quatre vegades cada setmana, un 58% al Trambaix i un 54,8% al Trambesòs. El tramvia és el mitjà de transport per anar a treballar del 47,6% dels usuaris del Trambaix i del 50,7% dels del Trambesòs. Anar a l’escola o l’institut i les gestions personals són altres dels motius pels quals els passatgers opten pel Tram.