aplicacio TMB metro ascensors

Els usuaris del metro que necessiten utilitzar l’ascensor per accedir-hi ara ho tenen una mica més fàcil. TMB ha afegit al seu web i a l’aplicació mòbil informació en temps real sobre l’estat dels ascensors de cada parada. Així, utilitzant un codi semafòric l’usuari pot saber abans d’arribar a l’estació si l’ascensor de cada direcció i accés d’aquella parada funciona amb normalitat (verd), si hi ha alguna incidència (groc) o si no funciona (vermell).

A la web i l’aplicació de TMB fins ara ja es podia consultar també en temps real informació sobre possibles incidències que hi hagués en el servei.