El "deixin sortir abans d'entrar" sembla força assumit tot i que en hora punta el compliment és qüestionable. Dins el vagó el civisme es complica a l'hora de cedir seient. CLARA MARTÍN "Ningú ho fa i em puc incloure perquè jo tampoc no ho faig. També és cert que vaig llegint o mirant el mòbil i no m'entero de qui entra. Però molta gent se n'adona i sobretot gent jove no s'aixeca." De seients reservats per a persones amb necessitats especials n'hi ha quatre per cotxe. Són de color gris i un rètol al damunt especifica els col·lectius que en poden fer ús. LAURA COLL "Jo he estat embarassada i ningú s'ha aixecat. Jo ara venia amb metro i hi havia un senyor amb una nena en braços i ningú s'ha aixecat i els seients reservats estaven ocupats." LLUÍS RIVERA "Crec que últimament ha millorat això, he vist més gent aixecant-se. Curiosament ho fa més la gent gran que la gent jove. No sé si és per un tema de formació sobre els imputs de civisme que han rebut els uns i els altres." D'altres veuen més problemàtic l'incivisme vers les instal·lacions del metro com la brutícia o les pintades. GONÇAL ACOSTA "Potser el civisme està poc manifestat en els grafits que cada vegada apareixen més a les finestres i a les portes del metro." Des de fa anys TMB emet per megafonia la campanya "Civisme al metro, si us plau", una iniciativa que s'està mirant d'actualitzar. TMB també està estudiant com fer més visibles les places reservades per a persones amb necessitats especials tant al metro com a l'autobús. La intenció és fer més cridaners aquests seients ja sigui canviant-ne el color o també reforçant les indicacions.

En cada cotxe del metro hi ha quatre seients reservats a persones grans, embarassades o amb mobilitat reduïda. Estan marcats amb color gris i un rètol al damunt especifica els col·lectius que en poden fer ús. Però molts d’aquests usuaris es queixen que, a la pràctica, els costa que els cedeixin el lloc.

Segons l’estudi del RACC sobre la mobilitat en dones embarassades les aglomeracions, les dificultats per trobar seient, la incomoditat dels accessos i la por de rebre algun cop són les causes que fan que el 40 %deixi d’utilitzar el transport públic.