TMB i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) han posat en marxa des del mes de gener un pla de millora de la qualitat de l’aire a la xarxa del metro. Des d’ara i fins al setembre de 2016 es faran 12 campanyes de recollida de mostres a diferents punts del metro. La presa de mostres s’ha iniciat a l’estació de la Sagrera de la Línia 5. Es mesuren les partícules en suspensió i la composició química que hi ha tant a l’estació de metro com als vagons. Les mesures es fan en moments de circulació normal i quan es fan treballs que generen pols, com les obres de renovació que hi ha regularment a la via. “Volem mesurar la qualitat de l’aire en les estacions i el metro i veure les fonts que provoquen la contaminació”, ha dit Teresa Moreno en declaracions a Barcelona FM.

Un cop arriben les proves al laboratori també s’analitzen alguns components ferroviaris que podrien incidir en la qualitat de l’ambient, com les escombretes dels motors elèctrics, les pastilles de fre, la pedra del balast de les vies i les bandes de contacte de la catenària. Segons Teresa Moreno, del CSIC, “es pot millorar l’aire amb el tipus de fre que utilitzi el metro o el tipus de cable pel corrent elèctric”. També ha explicat que es canviaran els filtres de l’aire condicionat dels trens perquè també serveixen per “retenir les partícules que hi ha a l’aire”. Tot i les millores que es puguin introduir, Moreno, ha afirmat que el metro de Barcelona “és molt net”.

La qualitat de l’aire, millor a les línies automàtiques

En el darrer estudi que van realitzar els investigadors del CSIC i TMB es va detectar que l’aire del metro conté elements contaminants procedents de l’ambient exterior i també d’altres que resulten de la fricció de les rodes dels trens en contacte amb els rails, les tasques de neteja o els treballs de manteniment. En aquells moments les dades van evidenciar que els nivells de partícules estan per sota de la mitjana de les xarxes de metro que s’han analitzat i varien en funció de les característiques de cada estació. L’estudi va concloure que la qualitat de l’aire és més bona a les línies automàtiques -amb separació física entre tren i andana mitjançant unes mampares- o a l’interior dels trens, perquè l’aire es filtra permanentment a través del sistema de climatització.

La iniciativa forma part del projecte Improve life,  que està cofinançat  pel programa Life+environment, policy and  governance de la Comissió Europea, que aporta el 50% del pressupost total de 813.727 euros.