TMB continua renovant la flota d’autobusos i, per això, entre desembre i març, ha incorporat 105 autobusos nous, bona part dels quals ja estan circulant en diferents línies dels servei. Entre les noves incorporacions hi ha 30 vehicles amb motor híbrid punter (que combina el dièsel amb l’electricitat) i 75 busos amb motor de gas natural comprimit.

Més sostenibles, tecnològics i segurs

Els motors híbrids són pioners a l’estat i tenen sistemes per optimitzar el consum de combustible. En aquest sentit, regeneren l’energia que prové de les frenades i també tenen “start and stop” per aturar el motor quan el bus és en un semàfor o en una parada. Ara bé, la tecnologia dels 105 busos nous no es limita a l’ecologia.

Tots els vehicles incorporen sistemes d’ajuda a la conducció a través de càmeres per prevenir accidents. Aquestes càmeres ―entre tres i cinc depenent del model― estan connectades a unes pantalles que avisen el conductor si es detecten vianants al voltant de l’autobús. També contenen elements de conducció semiautònoma per evitar col·lisions amb altres vehicles.