Taxis circulant pel carrer

Quan un usuari contracti un servei de taxi a Barcelona o l’àrea metropolitana tindrà la possibilitat de conèixer-ne l’import amb una la tarifa tancada a través de l’aplicació de les empreses que fan de mitjanceres dels taxis. Aquesta funció entrarà en vigor dissabte, 8 de juny. D’aquesta manera, el viatger sabrà el preu que pagarà pel trajecte abans de pujar al taxi. La tarifa tancada es calcula tenint en compte la baixada de bandera, un preu per quilòmetre recorregut i els suplements.

La tarifa tancada conviurà amb la tarifa del taxímetre

L’elecció de la tarifa pactada serà de lliure elecció, ja que els usuaris podran escollir, si ho prefereixen, la tarifa que marca el taxímetre convencional. Segons l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’objectiu de la iniciativa és “donar resposta a les demandes del taxi associades a les noves tecnologies i incentivar les empreses intermediàries del servei de taxi que ja fan ús d’aplicacions”.

La implantació del preu tancat en les aplicacions de taxi es farà de forma progressiva. Aquest opció de preu tancat ja funciona amb els serveis de VTC.