Els forats que hi havia fa dues setmanes a la passera de La Maquinista s’han tapat amb planxes provisionals. Des de l’àrea de Mobilitat i Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona han confirmat que es tracta d’una mesura temporal, mentre esperen que arribi la peça que n’ha de substituir la malmesa.

Malgrat aquesta solució provisional, alguns veïns de Sant Andreu continuen molestos i consideren que el manteniment del pont “és un pegat sobre un altre pegat” i “hi ha moltes taules que es mouen”. També es queixen que s’ha d’anar mirant el terra mentre s’hi camina perquè hi ha sots que no estan senyalitzats. Creuen que caldria buscar una solució definitiva per arreglar aquests problemes. Aquest és l’estat en què es trobava el pont abans de la col·locació de les planxes temporals.

Forat a la passera de La Maquinista tapat amb un con i una tanca

Alguns usuaris també critiquen que “passen massa bicicletes” pel pont. De fet, hi ha ciclistes que baixen del seu vehicle per travessar la passera però d’altres hi circulen malgrat el cartell que indica que està prohibit.