sortida 5 ronda dalt

Les nits del 15, 16, 20, 21, 22, 23 i 26 de maig es tallarà la ronda de Dalt, entre les sortides 5 i 6, per retirar unes palmeres de la mitjana de la ronda. Els treballs es faran entre les 23.30 i les 5 h, i formen part de les actuacions prèvies a les obres de cobriment d’aquesta via, al tram entre l’avinguda de Vallcarca i l’Institut Vall d’Hebron, que començaran a partir del mes de juny.

Afectacions en tots dos sentits, Llobregat i Besòs

Els talls afectaran tots dos sentits de circulació. En sentit Llobregat, els vehicles hauran d’agafar la sortida 5 de la ronda i hauran de fer el recorregut per l’exterior fins a l’entrada 6. No s’hi podrà accedir per la 5.

En sentit Besòs, els vehicles hauran d’agafar la sortida 6 i circular per fora fins a l’entrada 5, però no podran accedir a la ronda per la 6.