Els tallers de reparació de vehicles que estiguin ubicats dins de la zona de baixes emissions podran fer les proves de circulació pertinents encara que el cotxe o la moto no tinguin l’etiqueta ambiental requerida. Això serà possible sempre que abans es registrin les dades del vehicle en proves a la plataforma Llibre taller electrònic de la DGT.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona també permetrà que els conductors puguin dur el seu vehicle sense distintiu ambiental al seu taller de confiança, malgrat que les instal·lacions es trobi dins de la ZBE. Tot i això, serà sempre el taller qui ha de tramitar l’autorització i no pas l’usuari.

Un cop reparat el cotxe o la moto, el conductor pot dur el vehicle fins a casa seva sense ser sancionat.

Requisits que cal complir

Perquè els tallers puguin rebre l’autorització per fer proves de circulació dins de la ZBE, cal complir una sèrie de requisits:

  • La prova s’ha de fer en horari laboral, evitant les hores punta (de 8.30 a 9.30 h i de 18 a 19 h).
  • El vehicle no pot circular més enllà de 25 km del taller.
  • El vehicle ha de dur el full d’encàrrec signat per l’usuari.

Set dies d’autorització com a màxim

L’AMB, juntament amb els cinc municipis afectats per la ZBE (Barcelona, Cornellà, Esplugues, l’Hospitalet i Sant Adrià de Besòs), busquen facilitar el treball diari dels tallers afectats per la implantació d’aquesta mesura, que busca reduir les emissions dels vehicles més contaminants.

El vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda, recorda que la majoria de tallers de reparació són petites i mitjanes empreses. De fet, la nova mesura resol la demanda que fa gairebé un any va presentar el sector.

El registre permet que el vehicle pugui circular fins a la finalització de la reparació, com a màxim durant set dies laborables. Aquest termini es pot prorrogar si fos necessari.