El mes de març va engegar la segona fase de les obres de cobriment de la ronda de Dalt al seu pas pels barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera. El pas següent és construir dos murs laterals i una llosa al tram comprès entre el  carrer Trueba, a l’alçada del Mercat de la Vall d’Hebron i el pont de l’avinguda del Jordà. A més, s’urbanitzaran els laterals de la ronda.

Des de l’Associació de Veïns Vall d’Hebron veuen amb bons ulls la remodelació de la ronda sempre que es compleixi amb el pla que es va acordar en l’anterior mandat.