Segons les dades publicades aquest divendres per TMB la venda del títol nou de transport T-Usualvàlid per a un nombre il·limitat de viatges en 30 dies, es duplica en comparació amb els abonaments equiparables d’ara fa una any com ara la T-Mes, la T 50/30 o la  T-Trimestre. La demanda de la T-Jove s’ha triplicat als punts de venda de la xarxa de metro de TMB.

Títols més assequibles

L’entrada en vigor de la T-Usual va venir acompanyada d’una baixada de preu important. El títol nou es comercialitza amb un preu de 40 euros per a una zona, un 25 % menys del que valia la T-Mes el 2019. En el cas de la T-Jove es tracta d’un títol trimestral personalitzat que per a una zona té un preu de 80 euros, 25 menys que el 2019. Les dades publicades per TMB es basen en les distribuïdores automàtiques de les 158 estacions que van expedir aquest títols els dies 1 i 2 de gener. Amb aquestes xifres a la mà la T-Usual experimenta un increment del 120 % i la T-Jove triplica vendes respecte a les mateixes dates del 2019.

La T-Casual baixa

Per contra les targetes per a usuaris menys freqüents del transport públic han estat menys sol·licitades que ara fa un any. La T-Casual, el títol unipersonal per a 10 viatges, ha reculat un 22 % en vendes respecte de la T-10. En aquest cas la diferència de preu ha augmentat i passa dels 10,20 € de la T-10 als 11,35 de la T-Usual actual. En global, i segons els recomptes provisionals de TMB, els dos primers dies del 2020 s’han incrementat les vendes de títols integrats fins a un 6 % respecte de l’any anterior.