T-Casual targeta

A partir d’aquest diumenge, 1 de març, la T-Casual serà una targeta unipersonal, tal com es va dissenyar inicialment. Durant dos mesos aquest nou títol de transport creat per substituir la T-10 ha estat multipersonal: la podien utilitzar diferents persones en un mateix viatge per evitar diferències amb la T-10, que desapareix definitivament també aquest mes de març -l’últim dia que es pot utilitzar és el 29 de febrer-. L’Autoritat del Transport Metropolità va explicar que no es volia que hi hagués dues targetes de 10 viatges amb característiques diferents.

L’estrena de la T-Familiar

Els grups o famílies que fins ara feien servir la T-10 i, per tant, podien viatjar tots alhora amb una mateixa targeta tenen un títol alternatiu: la T-Familiar, la nova targeta multipersonal d’aquest any. També començarà a funcionar l’1 de març, té un cost de 10 euros i vuit viatges a gastar en un període de 30 dies. De fet, que durant dos mesos la T-Casual hagi servit per a més d’una persona també ha compensat que fins ara la T-Familiar no estigués disponible.