La T-Casual, el títol de nova creació que substitueix la T-10, serà multipersonal fins al 29 de febrer i no unipersonal com ha estat dissenyada. És a dir, durant els primers dos mesos del 2020 la T-Casual la podran utilitzar diferents persones en un mateix viatge, com passava fins ara amb la T-10. Ho ha avançat aquest dijous Tot Barcelona.

Segons l’ATM el motiu principal de mantenir el caràcter multipersonal de la T-Casual durant aquests dos mesos és la seva coexistència amb la T-10 fins el 29 de febrer. No es volia que hi hagués dues targetes de 10 viatges amb característiques diferents durant aquest temps: una que fos unipersonal i una altra multipersonal. Ara bé, quan la T-10 deixi de funcionar, l’1 de març, la T-Casual passarà a ser unipersonal, tal com ha estat dissenyada.

Segons l’ATM, no s’ha anunciat explícitament perquè tan sols es tracta d’una situació transitòria i circumstancial cap al nou model aprovat i establert, i anunciar-ho podia crear més confusió en aquest important procés de canvi.

La T-Familiar, la nova targeta multipersonal

Fent que durant aquests dos mesos la T-Casual es pugui fer servir per més d’una persona es compensa, a més, el fet que la T-Familiar, la nova targeta multipersonal d’aquest any, encara no estigui disponible. Es podrà comprar per 10 euros a partir del març i tindrà 8 viatges a gastar en un període de 30 dies.