MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ, síndica de dreuges de Barcelona "Les normes de circulació, d'estacionament... Tot això no és que ho discuteixi, però la sanció és absolutament desproporcionada. Perquè un cotxe només el retirar la grua val 150 euros, i després la multa segons on estava estacionat o el moment que era."

La síndica de greuges també vol conèixer l’eficàcia de la retirada dels vehicles, els protocols existents i el procediment aplicat. Segons Vilà, l’esperit hauria de ser retirar principalment els vehicles que molestin la circulació.

Actualment, el preu a pagar després que un cotxe sigui retirat per la grua municipal és de 147,69 euros; per a una moto, 60,56; per a un camió, 180,61; i per una bicicleta, 40 euros. A aquestes tarifes s’hi ha d’afegir l’estança al dipòsit, a partir de la cinquena hora, que varia segons cada vehicle, i la sanció per la infracció comesa.

Aquesta actuació té l’origen en queixes reiterades de diferents persones per la retirada innecessària d’un vehicle i per unes penalitzacions desproporcionades. La síndica demanarà a l’Ajuntament els protocols d’intervenció que comporten una retirada del vehicle i preguntarà pel nombre d’expedients sancionadors incoats per infraccions que van comportar la retirada d’un vehicle al llarg de l’any passat. La investigació es complementarà amb un treball sobre la retirada de vehicles en diferents punts de la ciutat.