La síndica de greuges de Barcelona i el RACC han demanat a l’Ajuntament millores a la xarxa de carrils bici de la ciutat i que elabori un pla de punts conflictius per trobar-hi solucions de forma participada. En un informe conjunt, la síndica i el RACC insisteixen a reforçar la senyalització de carrils bici quan s’entrecreuen amb zones de vianants, revisar-ne l’amplada, retirar els que estan sobre les voreres (com a la Gran Via) i els bidireccionals, així com solucionar la finalització sobtada de carrils.

En l’informe, titulat ‘Convivència a la via pública derivada de la implantació de la xarxa pedalable a Barcelona’, també es reclama al consistori un manteniment adequat dels carrils bici i la senyalització. A més, s’apunta que cal revisar qüestions del mobiliari urbà com ara terrasses i jardineres, i també l’estacionament de motos, per garantir la bona visibilitat tant de ciclistes com de vianants i conductors. La síndica, Maria Assumpció Vilà, ha insistit en una campanya d’educació viària per promoure el coneixement de la normativa i la bona convivència.

Els punts més conflictius

L’estudi conjunt ha observat 10 punts de la xarxa ciclista de la ciutat durant les hores de més afluència d’usuaris i comprovar el comportament de ciclistes, vianants i conductors. Tot i que l’objectiu, segons el RACC, no ha estat detectar el punt més conflictiu, sí que s’han observat problemes al carril bici de la Meridiana amb l’intercanviador de la Sagrera i a la cruïlla de la Diagonal amb el passeig de Gràcia. També s’ha detectat que els vianants creuen sense mirar al carril bici bidireccional de Provença amb el passeig de Gràcia.

Tothom fa infraccions

En general, però, l’estudi conclou que malgrat es compleix la normativa, ciclistes, vianants i conductors fan infraccions. En el cas dels usuaris de bicicleta, en set dels 10 punts s’ha vist: no indicar les maniobres amb el braç, poc ús de la campaneta per alertar, excés de velocitat i circular amb auriculars. En el cas dels vianants, la infracció més freqüent és creuar en vermell sense mirar, fer-ho fora del pas de vianants o aturar-se al carril bici. Entre els conductors, el problema més detectat ha estat no respectar la prioritat de la bicicleta en els girs.

El president del RACC, Josep Mateu, ha demanat que els ciclistes que no tenen carnet de circulació de cap tipus tinguin “un mínim coneixement de les normes” de trànsit per garantir la seguretat de tots els actors. Pel que fa a l’ús del casc, la sindicatura ha apel·lat “la consciència i la protecció personal”. Maria Assumpció Vilà ha recordat que el casc és obligatori en menors i que, per tant, “es reconeix que hi ha perill”.