L’informe explica que el síndic “sovint rep queixes” sobre el preu dels transports públics i l’increment anual que s’hi fa. El síndic destaca especialment la necessitat d’ampliar els supòsits perquè les persones que reben una prestació contributiva per sota del salari mínim interprofessional puguin accedir als descomptes per a aturats, una reclamació que ja va fer el desembre passat.

El síndic proposa la creació d’un nou títol de transport, la T-40/30, tenint en compte que el nombre de desplaçaments setmanals per motius laborals són 10: dos de diaris, entre el domicili i el lloc de treball. A més, tenint en compte que el títol de transport més utilitzat és la T-10, demana que l’increment anual del preu no superi el de l’IPC.

L’informe demana també una col·laboració més estreta entre els diferents operadors de transports públics, tant pel que fa a l’homogeneïtzació de les tarifes socials com pel que fa a l’adhesió a l’arbitratge de consum. A més, demana que se cerqui una forma eficient d’emetre duplicats de les targetes personalitzades de l’ATM i que es millorin els serveis d’atenció als usuaris.