L’IDIAP ha estudiat els casos de 385 conductors majors de 64 anys atesos a 25 centres d’atenció primària, amb l’objectiu de conèixer les patologies cròniques que afecten els conductors de la tercera edat, així com el consum de substàncies psicoactives i medicació.

Del 68% que pateix una malaltia crònica que pot comportar risc, un 32% en pateix una d’alt risc. Tot i això, la mitjana de temps setmanal al volant d’aquests conductors supera les cinc hores. A més, l’estudi mostra que els conductors de més de 64 anys atesos als CAP tenen una mitjana de 72 anys, casats (76%), homes (73%), tenen estudis bàsics i pertanyen a classes socials desfavorides. Els conductors majors de 64 anys que prenen algun medicament de forma crònica (81%) prenen també, en un 19% dels casos, medicaments considerats de molt alt risc per a la conducció.

Les dades de malalties i medicació en els conductors de més de 64 anys fa que tinguin “un risc superior de patir una col·lisió”, segons l’investigador principal del projecte Carlos Martín, fet pel qual calen “investigacions específiques dirigides a solucionar o minimitzar aquests riscos”.