Les obres de reurbanització de la part sud-est de la plaça de Lesseps es van licitar el desembre passates van adjudicar al març i van començar al maig, sobre un espai total de 2.100 metres quadrats. Primer s’hi va desmuntar la gran grua amb forma de pont que havia servit de suport a les obres subterrànies de construcció de la Línia 9 del metro. Després s’ha tancat i reomplert la rampa d’accés al túnel de l’L9, s’ha cobert el pou d’obres amb una llosa i s’ha urbanitzat la superfície recuperada. La vorera de la travessera de Dalt torna a creuar la plaça i s’ha obert un nou pas de vianants a la part central. Al racó sud-est s’ha format una illa verda amb una àrea de descans amb paviment de sauló. Tot plegat ha comportat la instal·lació de noves instal·lacions de reg, enllumenat, semàfors i mobiliari urbà, així com la plantació d’arbres i arbustos.

Al juliol, l’Ajuntament va acabar la reurbanització d’un altre sector de la plaça, situat a tocar dels carrers de Pérez Galdós i Torrent de l’Olla. Amb una inversió de 350.000 euros, en aquests 355 metres quadrats es va habilitar una zona enjardinada amb diversos jocs infantils.

La reurbanització de la plaça de Lesseps forma part de les obres pactades entre l’Ajuntament i la Generalitat l’any 2013 per arranjar els espais afectats per la construcció de la Línia 9 del metro. El túnel ja està obert, però les estacions de tot el tram central que travessa Barcelona no han arribat a construir-se i no està previst que es facin fins d’aquí a uns anys. Mentrestant, per evitar més molèsties als veïns, s’han reurbanitzat les places de Maragall, Joaquim Folguera (futura estació de Putxet) i Sanllehy, a més de l’entorn de Sarrià i Mandri. La Generalitat va licitar al juny la reurbanització de l’entorn de la futura estació d’Hospital de Sant Pau de l’L9, al Guinardó.

La plaça de Lesseps queda avui acabada després de més de 10 anys d’obres. Entre el 2004 i el 2009 es va reformar l’espai, segons el projecte de l’arquitecte Albert Viaplana. El maig de 2009 es va inaugurar la plaça reformada, però quatre mesos després hi van tornar les grues, per les obres de l’L9 del metro. La Generalitat va haver d’aturar la construcció d’aquesta línia per manca de pressupost i, durant molt de temps, els entorns de totes aquestes estacions van quedar tancats per les tanques d’obres. Avui ja no hi són a la plaça de Lesseps.