LLUÍS RECODER, conseller de Territori i Sostenibilitat "Tenim molts usuaris, però encara tenim molta gent que té una desconfiança en el servei perquè saben que no arribaran a temps a treballar i aleshores utilitzen mitjans diferents: el cotxe privat. Hem d'elevar la qualitat del servei i penso que la gran manera de fomentar el transport públic és invertint-hi."