A partir d'avui, la flota de vehicles d'assistència en carretera del RACC també treballarà per al Servei Català de Trànsit. Cada vegada que el Reial Club Automòbil detecti algun accident o avaria a la xarxa ho comunicarà a Trànsit. Informació en temps real que també es proporcionarà a la inversa. El servei de la Generalitat passarà a l'entitat privada dades com el volum circulatori o la velocitat mitjana dels vehicles. FELIP PUIG, conseller d'Interior "En moments d'entorns difícils des d'un punt de vista econòmic i pressupostari per a les institucions públiques, qué millor que optimitzar els nostres mecanismes d'informació amb convenis amb institucions tan importants com el RACC." El Servei Català de Trànsit també oferirà al RACC les dades que han recopilat els darrers dos anys. I això els permetrà analitzar a fons els comportaments viaris i predir els punts calents de congestió. Avui dia, un conductor perd 49 hores l'any immers en retencions. MIQUEL NADAL, director de la Fundació RACC "Com que els patrons de mobilitat tendeixen a repetir-se, podrem donar informació de predicció a l'usuari, de manera que no només sabrà el que està passant en aquell moment a les vies sinó que podrà saber què és el que raonablement podem predir que passarà en una hora." El conveni tindrà una durada d'un any amb la possibilitat de prorrogar-lo en funció dels resultats obtinguts.

Aquesta cessió mútua d’informació entre el SCT i el RACC persegueix oferir als usuaris un servei d’informació viària en temps real cada vegada més complet i eficient. De rerefons, l’acord potencia la capacitat innovadora de l’empresa privada. Segons el conseller d’Interior, Felip Puig, en temps d’ajustos econòmics, el desenvolupament tecnològic en l’àmbit del trànsit “descansa en el món privat i ara el que cal és trobar mecanismes de complicitat per aprofitar les sinergies”.

Fusió de fonts d’informació

El SCT proporcionarà al RACC informació detallada de diversos paràmetres de mobilitat en temps real i també dels darrers dos anys. A canvi, el RACC proporcionarà informació que concentra en el projecte Infotrànsit sobre incidències viàries i temps de viatge i que obté a través de dades que els facilitin flotes de vehicles d’assistència en carretera i de transport. L’objectiu del SCT amb aquesta informació és millorar el mapa continu de trànsit de Catalunya, una eina digital que permet consultar les incidències viàries i les congestions que es registren a les carreteres en temps real.

És la primera vegada a l’Estat que es realitza una fusió de la informació pública amb la privada en l’àmbit del trànsit.