Patinet elèctric

El RACC demana a l’Ajuntament de Barcelona mesures per evitar atropellaments de patinets elèctrics a vianants, els usuaris més vulnerables de l’espai públic. Per l’organisme, l’acció prioritària és baixar a la calçada tots els carrils bici, per prevenir que patinets i vianants hagin de compartir espai a la vorera. El director de Mobilitat del RACC, Cristian Bardají, ha afirmat que “els vianants han d’anar separats de les bicis i els patinets, mentre que aquest últims han d’anar separats del trànsit rodat”.

Bardají ha instat l’administració a fer el canvi en els carrils bici “dins d’un procés ordenat”, ja que instal·lar carrils bici a la calçada implicarà restar espai als cotxes i motos. Tot i això, el responsable de Mobilitat de l’organisme ha insistit que “cada usuari ha de tenir un espai dedicat a la velocitat adient“. En aquest sentit, considera que fer conviure patinets elèctrics, bicis i vianants a la calçada suposa un risc per als qui van a peu perquè “ni bicis ni patinets poden sostenir una velocitat a pas de vianant”.

Creix la sensació d’inseguretat

La petició del RACC s’ha fet durant la presentació de l’informe sobre el comportament dels usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP) a Barcelona el primer semestre d’aquest 2021. Una de les dades destacades del document és que un 57 % dels usuaris de patinet enquestats diu sentir-se vulnerable mentre circulen; això suposa un increment respecte a l’informe del 2020, quan un 54 % dels entrevistats deia sentir-se vulnerable.

Majoritàriament, els vehicles que donen més sensació d’inseguretat als usuaris de patinets són els camions i furgonetes que maniobren (28 %), els cotxes (28 %) i les motos (20 %). Per contra, el tramvia genera sensació d’inseguretat a només un 0,3 % dels enquestats i els vianants no generen cap inseguretat als patinets elèctrics (0 %).

Una dada que pot semblar contradictòria si es compara amb les xifres de sinistralitat. L’informe del RACC posa de manifest que una quarta part dels enquestats (26 %) ha tingut un accident amb almenys un vianant implicat. A banda dels atropellaments, els accidents a Barcelona amb VMP implicats van a l’alça any rere any, i el primer semestre del 2021 ja se n’han comptabilitzat 334 (més de la meitat que el total d’accidents que hi va haver en tot l’any 2020).

La meitat dels patinets desconeix la normativa

L’informe del RACC també revela un altre fet: que un 51 % dels usuaris enquestats desconeix la normativa que afecta els patinets elèctrics. De les preguntes fetes a l’informe, la que obté un grau de desconeixença més gran (76 %) és sobre l’obligatorietat de dur un llum durant les nits. En paral·lel, un 43 % dels usuaris admet que circula per la vorera i un altre 41 % que ho fa per la calçada, dues actituds prohibides per als patinets.

Per tot plegat, el president del RACC, Josep Mateu, ha demanat una vegada més que s’implanti una formació obligatòria —que podria ser gratuïta— per als usuaris de patinet i de bicicleta. Ja ho va demanar a l’abril, quan va traslladar la proposta a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i al director de la DGT, Pere Navarro.