Fa gairebé dos anys que es va estrenar un carril bici nou al carrer de la Diputació, entre Tarragona i Vilamarí. Poc després de la seva creació van aparèixer les primeres crítiques per la seva estretor. Tot i els comentaris negatius per part dels ciclistes, que insisteixen en el perill que suposa que un carril bidireccional tingui unes dimensions “tan reduïdes”, la via continua igual.

A les xarxes socials fa temps que circulen vídeos sobre aquesta problemàtica. De fet, alguns usuaris denuncien que es tracta “del tram de carril bici més perillós de Barcelona”. Segons els ciclistes, això és així perquè el carril — bidireccional i situat a la calçada — és “molt estret” i el vehicle que circula més proper a la vorera es troba amb desnivells, clavegueram i altres dificultats.

Les interseccions, els punts negres dels ciclistes

Un dels punts més perillosos pels ciclistes són els encreuaments entre vehicles a motor i bicicletes. Especialment en els punts de gir, que provoquen el gran gruix dels ensurts o els accidents en què hi ha un ciclista implicat. Segons alguns estudis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans, el 54 % dels sinistres amb bicicletes implicades tenen lloc precisament a les interseccions. Cal destacar que el reglament de circulació indica que, quan hi ha un gir del trànsit, el vehicle de motor perd la prioritat davant de vianants o bicicletes. Una normativa que l’Ajuntament reforça amb senyalització, però que alguns usuaris no respecten.

Demanen que es faci unidireccional

L’Ajuntament té previst convertir els carrils bidireccionals en vies ciclistes d’un sol sentit, a mesura que es vagi eixamplant la xarxa ciclable. Per als usuaris freqüents d’aquests dos trams del carrer de la Diputació, entre Tarragona i Vilamarí, aquest és precisament un dels que caldria corregir amb major urgència.