C-MobILE Barcelona és una aplicació que informa en temps real i amb dades oficials de les possibles incidències viàries. S’hi troben dades relacionades, per exemple, amb els canvis semafòrics, l’aproximació de vehicles d’emergència o la presència d’usuaris vulnerables com ciclistes o motoristes. També s’hi recullen altres informacions o incidències com poden ser obres, retencions o límits de velocitat.

Els avisos visuals i de veu de C-MobIle s’integren dins de qualsevol altra aplicació de navegació, com Google Maps o Waze. Es tracta d’una app gratuïta, disponible només per a dispositius Android. De moment, se n’està fent la prova pilot.

Reduir incidències viàries

L’objectiu de la prova, que s’emmarca en el projecte europeu C-MobILE, és reduir les incidències viàries i augmentar la seguretat i, alhora, disminuir la contaminació i els embussos. El projecte està liderat per Applus+ IDIADA, el RACC i la Direcció de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, amb el suport de l’Institut Municipal d’Informàtica.

Es tracta d’un projecte europeu cofinançat per la Unió Europea que també s’estén a altres ciutats. Els usuaris també podran fer ús de l’aplicació quan viatgin a algun d’aquests punts: Bilbao, Bordeus, Copenhaguen, Eindhoven, Helmond, Newcastle, Tessalònica i Vigo.