Aquests sensors capten el volum de trànsit que passa per cada calçada de la cruïlla. En temps real són capaços de canviar els temps dels semàfors per adequar-los a la situació viària de cada moment. Hi ha vuit combinacions preprogramades. Un exemple: ADRIÀ GOMILA, director de Serveis de Mobilitat: "Què fa el sistema si tenim molt poc volum de trànsit, poca demanda, a tot arreu. De nit. El que fa és minimitzar les esperes dels vianants. I així fins les 8 situacions que ens han semblat més útils." Un altre exemple: Si la gran via de Carles III va molt plena en els dos sentits i la travessera de les Corts va buida, els sensors ho detectaran i programaran els temps dels semàfors prioritzant la freqüència de pas a la gran via. El canvi es fa de manera automàtica, això sí, supervisat des del centre de gestió de mobilitat. ANTONI VIVES, tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà: "El que aconseguim amb la sensorització d'aquesta cruïlla és amb una inversió molt raonable, estem parlant de 55.000 euros, aconseguim un retorn en qualitat de vida molt important." Aquesta és la primera cruïlla intel·ligent de la ciutat. S'ha escollit un punt especialment conflictiu pel que fa al trànsit. Passats uns mesos se n'analitzarà el resultat i s'estudiarà si s'aplica en altres cruïlles de Barcelona.

Els sensors estan situats als carrils de cadascuna de les calçades de conflueixen a la cruïlla. Detecten els cotxes que hi passen per sobre i, així, saben quin volum de vehicles estan circulant. Amb aquesta informació, el sistema escull, de manera automàtica. una de les 8 combinacions de temps semafòrics preprogramades. Per exemple: si la gran via de Carles III va molt plena en els dos sentits i la travessera de les Corts va buida, els sensors ho detectaran i programaran els temps dels semàfors prioritzant la freqüència de pas a la gran via.

Aquesta és la primera cruïlla intel·ligent de la ciutat. S’ha escollit un punt especialment conflictiu pel que fa al trànsit, amb set passos de vianants i 16 grups semafòrics. Passats uns mesos se n’analitzarà el resultat i s’estudiarà si s’aplica en altres cruïlles de Barcelona. Els treballs d’instal·lació del sistema de sensors han costat 59.000 euros.