Portabella considera que si se n’incrementa el preu per als ciutadans, Barcelona apareixerà com una de les ciutats amb el transport públic menys subvencionat.