La reforma de la Diagonal ha estat dissenyada per millorar el passeig dels vianants, i ara, amb unes voreres de set metres d'amplada, s'obre la possibilitat de col·locar-hi terrasses. L'ordenació preveu ubicar un màxim de 167 taules des de Francesc Macià fins a passeig de Gràcia, amb un màxim de 12 taules per cada illa i situades en una sola filera. D'aquesta manera es preservarà un espai de pas mínim de quatre metres i mig entre la façana i les terrasses. Tampoc no es preveu l'ús de jardineres ni mampares per augmentar així la sensació d'amplitud de l'avinguda. ANTONI VIVES, tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà "Minimitzar al màxim aquells elements que priven que es vegi l'avinguda franca i el pas de les persones, la molèstia que genera tot això." Aquesta serà la primera gran ordenació de terrasses en un espai on fins ara gairebé no n'hi ha hagut. Des de l'associació de comerciants veuen amb bons ulls el projecte, ja que l'han treballat conjuntament amb el govern, però amb matisos. MARTA CANUT, presidenta de l'associació Diagonal Barcelona "Necessitem espai vegetal i amb els tendals fixos, perquè la gent que treballa a l'hostaleria són hostalers, no mossos de càrrega i descàrrega." En un futur, la proposta preveu ampliar-se per tota l'avinguda i arribar fins a la plaça de les Glòries. De moment ara s'aprova de forma inicial, però l'encarregat d'implementar-la serà el proper govern municipal.

L’Ajuntament vol que la instal·lació de terrasses en el tram reformat de la Diagonal no vagi en detriment del nou espai públic que s’ha guanyat amb la remodelació de l’avinguda. Per això, aquesta proposta inicial posa condicions a la instal·lació de taules.

D’una banda, en limita el nombre: n’hi haurà un màxim de 12 per tram, i cada terrassa podrà tenir com a màxim sis taules per evitar l’efecte barrera. Això vol dir que hi haurà un màxim de 167 taules entre la plaça de Francesc Macià i el passeig de Gràcia. A més, estaran ubicades en una sola filera, i per això els mòduls seran una mica més grans que els estipulats a l’ordenança, faran 1,80 x 1,80 m.

També hi haurà un espai mínim de pas per als vianants de 4,5 metres entre la façana i la terrassa. Per garantir-ho, es marcarà la vorera amb unes línies que delimitaran l’espai per a cada terrassa. Per evitar l’efecte pantalla i garantir la perspectiva visual de l’avinguda a les terrasses no estaran permeses ni les mampares ni les jardineres i s’unificaran les alçàries, els materials i els colors de les terrasses com a mínim en cada un dels trams.

Precisament, l’associació Diagonal Barcelona, que agrupa els comerciants del tram central de l’avinguda, va demanar el desembre de 2014 que l’Ajuntament limités la presència de terrasses per evitar una “barrera” de vetlladors que resti espai als vianants.

Els comerciants, a favor

La seva presidenta, Marta Canut, assegura que estan a favor que hi hagi terrasses a la Diagonal, però demana que les terrasses es delimitin amb elements vegetals “per millorar-ne l’aspecte” i que els elements siguin fixos “perquè els treballadosr de l’hostaleria no ho hagin de retirar cada dia.”

Aquesta proposta inicial d’ordenació de les terrasses de l’avinguda Diagonal l’han d’aprovar ara els tres districtes afectats, els de l’Eixample, Sarrià i Gràcia. Després se sotmetrà a un període d’exposició pública de 30 dies hàbils perquè s’hi puguin presentar al·legacions. L’aprovació definitiva la farà la Comissió de Govern.

La normativa de la rambla de Catalunya i el carrer de Blai

El màxim de 167 taules a les terrasses de la Diagonal queda molt per darrere de les 40 llicències i 316 taules de la rambla de Catalunya. A més, no s’ha arribat encara al màxim de taules permès, que se situa en les 436. Els restauradors tenen quatre anys per aplicar la nova normativa, que només permet ocupar el 50% de l’amplada del passeig, concretament el cantó Llobregat.

En el cas dels carrers de Blai i Blesa, al Poble-sec, s’ha definit com una zona d’alta densitat de bars i restaurants, en el Pla d’usos que ara està en fase d’exposició pública. Aquí es permetrà un màxim de 37 terrasses, que equival a 148 taules. I totes repartides al llarg dels poc més de 700 metres del carrer. L’objectiu és que les terrasses no superin el cinc per cent de l’ocupació de la via pública.