Les motos a Barcelona disposen de més de 70.000 places per aparcar al carrer, senyalitzades a la calçada, però els conductors no sempre utilitzen aquests espais i, sovint, aparquen a la vorera, cosa que no sempre està permesa. Amb l’objectiu de deixar espai lliure a les voreres i de facilitar l’accés de les persones amb mobilitat reduïda o que porten cotxets, l’Ajuntament de Barcelona ha intensificat la campanya “Ciutat de vianants” per donar a conèixer els detalls d’aquesta normativa i fer-la complir.

Els conductors de motos han de prioritzar els espais senyalitzats a la calçada, però, si no n’hi hagués de disponibles, també poden aparcar les motos a la vorera, tenint en compte algunes condicions.

Aparcar les motos a la vorera: on i quan?

La normativa per a les motos a Barcelona limita quan i on poden aparcar a les voreres de la ciutat. Aquests són els casos en què les motocicletes i ciclomotors poden aparcar a la vorera:

  • No: si la vorera fa menys de tres metres.
  • : si la vorera fa entre tres i sis metres, s’hi pot aparcar en paral·lel, a un mínim de mig metre de la vorada.
  • : si la vorera fa més de sis metres, s’hi pot aparcar en semibateria i en paral·lel sempre que quedi un espai de pas de com a mínim tres metres.

En qualsevol dels dos casos en què sí que es pot estacionar, l’aparcament es permet sempre que no estigui prohibit expressament i s’ha de fer sense dificultar l’accés a sortides de pàrquings, papereres ni contenidors. També s’ha de mantenir una distància de com a mínim dos metres dels passos de vianants i de les parades d’autobús.

Multes a les motos, a partir del 24 de febrer

Fins ara, la Guàrdia Urbana s’ha limitat a informar i notificar els infractors de la normativa. Però a partir d’aquest dilluns, 24 de febrer, els agents procediran a multar els infractors i retirar els vehicles.