Segona fase de les obres de cobriment de la ronda de Dalt pels barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera. La previsió és que al llarg dels pròxims 10 mesos es cobreixi el tram que va del Mercat de la Vall d’Hebron a l’Institut Vall d’Hebron donant continuïtat a les obres realitzades l’estiu passat quan es va construir un mur a la mitjana de la ronda que ha de sostenir la coberta.

Segona fase de les obres

L’Ajuntament ha iniciat una segona fase d’obres, que està prevista que duri deu mesos, per cobrir la ronda de Dalt entre el Mercat i fins al pont de l’avinguda del Jordà, a l’altura de l’Institut Vall d’Hebron, als barris de la Teixonera i de Sant Genís dels Agudells. Des de l’associació de veïns d’aquest barri reclamen que les obres avancin i que no s’aturin per fases fins que s’acabi del tot el cobriment de la ronda de Dalt.

Els treballs preveuen fer dos murs laterals i la llosa de cobriment, i donen continuïtat a les obres que es van fer l’estiu passat en què es va construir un mur estructural a la mitjana de la ronda de Dalt que ha de sostenir la coberta.

L’us de l’espai urbà que quedi, a debat veïnal

La urbanització i la definició del nou espai urbà que es crearà amb el cobriment d’aquest tram de la ronda es concretarà amb un procés de debat amb el veïnat de l’entorn, iniciat el desembre del 2017 i que preveu finalitzar el mes d’abril amb la definició d’un avantprojecte que permeti recollir les propostes i consideracions veïnals sobre aquest nou espai públic.

Les afectacions més importants es produiran a partir de la segona quinzena d’abril. El pressupost per aquesta obra és de 10,6 milions d’euros.