A la plaça de les Glòries li ha arribat l'hora. En poc més de dues setmanes tot aquest espai començarà a canviar de fesomia per dir adéu, d'aquí a un any, a l'anella viària. El 16 de novembre arrencarà la fase inicial. Els desviaments de trànsit més notoris seran a les rampes d'accés al tambor. Fins al febrer es treballarà en el tram d'entrada a la ciutat per guanyar un carril més a la mitjana que separa els dos sentits de la marxa. Després d'aquesta actuació en vindrà una altra de més sofisticada. Caldrà construir una pantalla per eliminar un dels carrils de la rampa que, alhora, permetrà que el vial que ara passa arran de plaça tingui dos carrils més. Arribats a aquest punt, al febrer, ja es podrà activar la segona fase, amb l'enderroc, ara ja si, d'una primera meitat de l'anella. En concret, primer es desconstruirà la part mar. Els vehicles d'entrada a la ciutat circularan arran de plaça, pels nous carrils que s'hauran guanyat. Els de sortida ho hauran de fer per l'altra meitat del tambor. En una última fase, a partir del juny, s'enderrocarà la part muntanya de l'anella, i els vehicles que surtin de la ciutat ja ho podran fer pel mig de la plaça en una solució provisional. Per enderrocar l'anella es faran servir materials que minimitzin el soroll i, en bona part també, la pols que puguin generar els treballs. Tot el formigó que se n'extregui es triturarà aquí mateix amb una màquina per anivella la plaça i els entorns.

La fase inicial de les obres s’iniciarà el 16 de novembre amb els primers desviaments de trànsit. Els més notoris seran a les rampes d’accés al tambor. Durant tres mesos s’actuarà als carrils d’entrada a la ciutat per guanyar-ne un de més a la mitjana que separa els dos sentits de la marxa. Això permetrà alliberar espai per al lateral, que sumarà dos carrils més d’entrada. Seran els vials necessaris per, quan es comenci a desconstruir l’anella, fer passar el trànsit d’entrada.

A partir de febrer de 2014 començarà una segona fase en què ja es procedirà a l’enderroc del tambor. Primer es desconstruirà la banda mar. Això obligarà els vehicles que surten per la Gran Via a circular per l’altre costat de l’anella. Els cotxes que entrin a la ciutat, en canvi, ho faran pels nous carrils que s’hauran guanyat arran de plaça.

L’última fase d’enderroc arribarà a partir del juny de 2014 i s’allargarà uns tres mesos. En aquesta actuació es desconstruirà la part muntanya de l’anella viària. Els vehicles que entrin a la ciutat ho seguiran fent vorejant l’anella arran de plaça, i els de sortida ja ho podran fer pel centre de les Glòries a través d’un vial provisional. Quan s’hagi enderrocat tota l’anella, es farà també una altra calçada provisional per al trànsit d’entrada, a l’espera de començar a construir el túnel de la Gran Via.

L’enderroc de l’anella preveu acumular més de 45.000 metres cúbics de sauló i 17.800 metres cúbics més de formigó. Bona part d’aquest material no abandonarà la plaça, ja que s’usarà per reomplir els entorns, com ara l’antic solar dels Encants, i anivellar tot l’espai. Una màquina especial s’encarregarà de triturar tot el formigó. Per desconstruir el tambor s’usaran materials com ara pinces demoledores, fil i discs de diamant per reduir l’impacte sonor.