La carretera BP-1417 entre Barcelona i Sant Cugat, més coneguda com a l’Arrabassada, iniciarà a l’estiu unes obres que volen millorar la seguretat del que ara és la via amb més risc d’accidents greus de tot Catalunya.  Per aconseguir-ho, el Departament de Territori i Sostenibilitat destinarà 900.000 euros en una sèrie de mesures enfocades sobretot a guanyar en visibilitat i a reduir la velocitat.

El calendari del projecte té previst començar les obres l’estiu vinent i dedicar-hi tres mesos de treballs al total de la carretera, que arriba als 11,5 quilòmetres de longitud.

Més visibilitat dels carrils

Una actuació destacada serà separar de forma més visible els carrils i per això es farà un zebrat central fins a la urbanització de Can Cortès. A partir d’aquest punt, la línia de l’eix passarà a ser línia contínua fins a l’arribada a la zona urbana de Sant Cugat del Vallès.

Així mateix, en un tram de tres quilòmetres, on la carretera és més estreta, es crearan cunetes d’un metre d’amplada aproximadament per assolir un sobreample a la via. D’altra banda, els carrils centrals es pintaran de vermell i es millorarà la visibilitat d’alguns accessos.

Nova senyalització amb fons groc

També es farà més visible l’abalisament i la senyalització, amb la substitució dels senyals actuals per uns amb fons groc de limitació de velocitat o d’existència de perill. Entre aquests nous senyals se n’estrenaran de verticals de carretera compartida amb ciclistes al llarg de tot el recorregut.

Una altra actuació és la col·locació de ressalts per reduir la velocitat dels vehicles. La llista de mesures també inclou la reordenació d’algunes interseccions per millorar-ne la seguretat dels accessos i sortides. Finalment, la Generalitat també afirma que s’intervindrà als talussos per reduir risc d’esllavissades.