La Guàrdia Urbana va sancionar 650 conductors per estacionar en zones reservades per a vehicles conduïts o ocupats per persones amb mobilitat reduïda durant el 2017 a Barcelona. El mateix any, hi havia 22.108 targetes atorgades favorables a ciutadans de la ciutat. Entre les multes també hi ha sancions per fer un ús fraudulent d’aquests permisos.

Segons un informe de la Guàrdia Urbana, l’any 2017 es van posar 650 multes per estacionar en zones reservades per a persones amb mobilitat reduïda. També es van posar unes 200 multes per un ús fraudulent de les targetes que acrediten tenir dret a aquestes places (una fotocòpia o un document no oficial). Aquesta pràctica se sanciona amb imports que oscil·len entre els 301 euros i els 6.000.

Les targetes d’aparcament individual per a persones amb discapacitat serveixen per aparcar gratuïtament i sense limitació de temps a les reserves d’aparcament públiques per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, en zona verda o blava i a les zones de càrrega i descàrrega.  A Barcelona, l’any 2017 hi havia 22.108 targetes atorgades a ciutadans, el 74 % de titulars no conductors.