Segons un informe de la Guàrdia Urbana, l’any 2017 es van posar 650 multes per estacionar en zones reservades per a persones amb mobilitat reduïda. També es van posar unes 200 multes per un ús fraudulent de les targetes que acrediten tenir dret a aquestes places (una fotocòpia o un document no oficial). Aquesta pràctica se sanciona amb imports que oscil·len entre els 301 euros i els 6.000.

Les targetes d’aparcament individual per a persones amb discapacitat serveixen per aparcar gratuïtament i sense limitació de temps a les reserves d’aparcament públiques per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, en zona verda o blava i a les zones de càrrega i descàrrega.  A Barcelona, l’any 2017 hi havia 22.108 targetes atorgades a ciutadans, el 74 % de titulars no conductors.