La mesura ha estat acordada entre la direcció i el Comitè d’Empresa de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). El sistema de megafonia i els indicadors lluminosos de totes les estacions del metro n’havien estat informant els usuaris des de primera hora del matí.