El dia de Nadal el metro obrirà a les 5 del matí i funcionarà fins a les 2 de la matinada. El dia de Sant Esteve, en canvi, el servei de metro finalitzarà a les 12 de la nit perquè és vigília de laborable. El Tram, en canvi mantindrà les freqüències de pas com un diumenge i tancarà a les dues de la matinada.

L’última nit de l’any, la del 31 de desembre, el metro funcionarà 67 hores continuades. Iniciarà el servei el matí de dissabte, 30 de desembre, i el finalitzarà a les 12 de la nit de l’1 de gener del 2018. El Tram també oferirà servei ininterrompudament. 

La previsió és que fins després de Reis s’intensifiqui considerablement la mobilitat al centre de la ciutat, especialment a les zones comercials. TMB aconsella evitar el cotxe i agafar el metro per evitar congestions de trànsit molt associades a aquest període.